Referenties

“Gedurende een acht maanden traject begeleidde Marjolein cultureel en maatschappelijk podium de Kargadoor naar de toekomst. Zij wist bestuur, directie, staf en vrijwilligers te boeien en te binden door haar manier van aanpak. Met een helder plan, duidelijkheid uit kennis en ervaring en met een mooie mix tussen zakelijkheid en tijd voor een lach. Het resultaat staat: een passende waarde propositie, een nieuw meerjarenbeleidsplan en een plan als kapstok te gebruiken voor ons zestigjarig jubileumjaar. Marjolein heeft er het maximale uitgehaald waardoor Kargadoor klaar is voor de toekomst. Grote dank Marjolein!”, Maarten Stocksen, directeur De Kargadoor Utrecht

“Met heel veel kennis van zaken heeft Marjolein het Purmerends Museum en het Stedelijk Orkest Purmerend begeleid bij het aanbrengen van structuur in hun organisatie. We kijken terug op een hele fijne samenwerking, met enthousiaste bestuurders, maar zeker ook door de vakkundige en resultaatgerichte inzet van Marjolein.”  Erika Hes,  Adviseur Coöperatie en Communicatie bij Rabobank Waterland

“Marjolein heeft het Surf Project begeleid vanuit het programma Verenigingsondersteuning van Rabobank/NOC NSF. Wat een kennis heeft Marjolein in huis. Onze hulpvraag werd professioneel behandeld en meer. Na vier interessante sessies boordevol discussies, info, kennis en relevante tips over onze organisatiestructuur en structurele geldstromen willen we niks liever dan een verlenging van het traject. In de afgelopen maanden heb ik Marjolein leren kennen als een empathische, intelligente en enthousiaste adviseur. Ze maakt zich de organisatie waar ze mee werkt snel eigen en wij hadden direct het gevoel dat ze een betrokken en gemotiveerd teamlid was. Ze heeft een sterke drijfveer om non profits te ondersteunen bij het professionaliseren en het Surf Project heeft ze in korte tijd een grote stap voorwaarts geholpen in de ontwikkeling”, Suzanne van den Broek, oprichter Stichting Surfproject.

Dit jaar heeft Sounding Bodies een ontwikkelsubsidie van ruim 80.000 euro in de wacht gesleept. Wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat onze grote inspanningen voor deze aanvraag met een toekenning zijn beloond. Onze dank gaat onder andere uit naar Marjolein van Weegen en haar collega’s van Wijzer Werven”,  Jacqueline Hamelink, artistiek leider Sounding Bodies.

“Marjolein heeft ons twee jaar lang ondersteund bij de fondsenwerving en realisatie van een fantastisch nieuw schoolplein van 3500m2 voor onze langdurig zieke leerlingen. Een enorm project dat niet zonder haar drive, positieve energie, uitstekende organisatie en communicatie en expertise gerealiseerd had kunnen worden. Haar allround kennis van fondsenwerving, marketing & communicatie en projectmanagement maakt Marjolein een waardevolle sparringspartner aan tafel.” Esther ander Voordt, afdelingsleider Recon openluchtschool Rotterdam.

“Marjolein deelt haar kennis en contacten graag. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Stichting Appeltaartconcerten. Zo leerden we in haar Wijzer Werven-traject zakelijker kijken naar onze not-for profit doelstellingen door middel van diepgaande Business Canvas Model sessies, oefenden we allerlei vaardigheden die van pas komen bij het fondsenwerven en we profiteerden van het grote netwerk van Marjolein. Maar het belangrijkste was haar enthousiasme en betrokkenheid bij onze Stichting Appeltaartconcerten. Aanrader!”, Michiel Holtrop, zakelijk en artistiek leider Stichting Appeltaartconcerten.

“Marjolein heeft het bestuur van het Purmerends Museum gedurende 1 1/2 jaar op uitstekende, professionele wijze begeleid bij het maken van een nieuw businessplan. Niet alleen met kennis van processen maar ook met inhoudelijke kennis heeft zij ons bijgestaan in het stellen van prioriteiten, het beschrijven van ambities en realistische doelstellingen. Zij wist ons steeds opnieuw uit te dagen om grenzen te verleggen en soms iets gas terug te nemen. Wij zijn klaar voor de toekomst en bevelen Marjolein van harte bij u aan om ook u verder op weg te helpen en te adviseren en begeleiden”. Rina van Rooij, voorzitter bestuur Museum Purmerend.

Wij zijn een (amateur-) symfonisch blaasorkest in Purmerend met ruim 50 leden. In 2022 zal de vereniging zijn 100 jarig bestaan gaan vieren. Ter voorbereiding van die activiteiten hebben wij gedurende een periode van ruim 1,5 jaar bestuursondersteuning ontvangen van Marjolein van Weegen.
Die ondersteuning hebben wij als zeer waardevol ervaren. Zij heeft ons de weg gewezen naar een eenduidige boodschap (het hartsverhaal, wie ben je eigenlijk?), naar een duidelijk en haalbaar plan van aanpak, goed sturing gegeven aan de wijze waarop fundraising vorm kan krijgen, een uitstekende boodschap als het gaat om hoe te communiceren en heeft daarbij vooral aandacht voor de eigenheid van zowel de vereniging als de werkgroep die de voorbereidingen treft. Marjolein werkt aan het zelf oplossend vermogen van een organisatie, en weet daarbij precies de weg te vinden die bij die organisatie past.
Doelgericht en overtuigend.
Bestuur Stedelijk Orkest Purmerend
Ruud Stolk, voorzitter – Sander de Bruijn, secretaris – Wouter van Waardt, penningmeester – Arjan de Grauw, lid jubileumwerkgroep

“Wat een geweldig cadeau hebben we gekregen in de vorm van deze begeleiding onder leiding van Marjolein.”
Het Surf Project heeft veel mooie stappen gemaakt.

Een paar voorbeelden die we dankzij en naar aanleiding van de sessies hebben aangepakt:
We zijn kritisch naar onze identiteit gaan kijken. Hoe willen we ons profileren, welke waarden zijn voor ons belangrijk. Zijn we een sport, therapie of zijn we dit allebei. Waar focussen we op zodat we ook weten hoe we ons verhaal op de juiste manier kunnen vertellen.
Onze organisatiestructuur is aangepast. De teams op locatie (operationeel) staan nu los van het centrale team, waardoor onder andere communicatielijnen en taakverdeling duidelijker zijn geworden.
We hebben veel geleerd over fondsen, sponsoren en donateurs. Hoe en wanneer spreek je ze aan. Durf te vragen. Zoek passende partners.
We hebben een uitgebreid en aansprekend impact report opgesteld voor sponsoren/ fondsen/donateurs.
We zijn ons heel bewust geworden van het feit dat we met stappen zelfvoorzienend(er) moeten worden. Structureel vs incidentele inkomsten. We hebben onder andere de eigen bijdrage langzaam omhoog gebracht en zullen dit de komende jaren blijven doen.

Daarnaast hebben we een vriendenprogramma opgezet.
We zijn aan de slag gegaan met een doorstroom programma voor 18+.
We hebben een social media team opgestart om ons te helpen met berichten posten.
We hebben aan onze WHY gewerkt. En deze opnieuw uitgeschreven in onze flyer.
Eind 2019 hebben we een goede en constructieve toekomstsessie gehad met het centrale team. Alle neuzen dezelfde kant op voor de komende jaren.
Suzanne van den Broek-Dietz, oprichter Stichting Surfproject

Marjolein heeft ons, Korfbalvereniging KIOS geholpen om een strategie uit te zetten om meer financiele middelen te verkrijgen voor de club. Op een rustige en prettige manier heeft ze ons geleerd meer in kansen te denken. Na een goede analyse sessie heeft ze tools aangereikt aan de vrijwilligers om gestructureerder en effectiever te werken. Ook heeft ze praktische tips gegeven waar we meteen mee aan de gang konden. Nu ligt de bal bij ons om het geleerde in de praktijk te brengen. Bert Koeze KV KIOS

In opdracht van Rabobank Oosterschelde, heb ik als procesbegeleider van het NOC*NSF Marjolein gevraagd om Streekmuseum De Meestoof te ondersteunen in het beantwoorden van de ondersteuningsvraag “Hoe kunnen we meer en jongere vrijwilligers werven voor en verbinden aan Streekmuseum De Meestoof. Marjolein wist in korte tijd het vertrouwen van de vrijwilligers van het museum te winnen en liet blijken veel ervaring te hebben in de museumwereld. Daardoor kon ze de vrijwilligers op een andere manier naar hun museum laten kijken en bedacht ze het plan om een open dag te organiseren. Deze open dag trok 250 bezoekers en leverde 10 nieuwe vrijwilligers op. We kijken terug op een zeer geslaagd traject! Willy Lund, procesbegeleider

Deskundig advies voor de vormgeving/content van onze nieuwe website, professionele ondersteuning en suggesties voor een verbeterde profilering van onze LZ-(langdurig zieke) leerlingen en veel kennis over fondsenwerving om al onze ambities voor de leerlingen en ons onderwijs waar te kunnen maken. Kortom een prettige en vruchtbare samenwerking!
Terry Sibbing, locatie-directeur Recon openluchtschool VSO

Reacties zijn gesloten.