Opdrachten

Charistar 

Diverse projecten en begeleidingstrajecten in cultuur, onderwijs en gehandicaptensport. Trainingen fondsenwerving en relatieontwikkeling; business canvas model. O.a. Rijnbrink, Theater Zuidplein, KF Heinfonds, Citaverde scholen Limburg, Bibliotheek IJmond Noord, Cultuur Eindhoven, Fonds Gehandicaptensport, Wijzer Werven.

Cultureel Podium De Kargadoor

Begeleiden van directie en team bij aanscherpen Business model, projectplan 60 jaar jubileum en meerjarenplan met ondersteuning van KF Heinfonds in Utrecht.

NOC NSF/Rabobank Foundation

Vanuit het programma verenigingsondersteuning begeleid ik lokale culturele en sportinstellingen met een specifiek vraagstuk: vrijwilligersmanagement; positionering; relatieontwikkeling; fondsenwerving en financiering; meerjarenbeleidsplan. In het programma ondersteun ik Museum Purmerend, Stedelijk Orkest Purmerend, Surfproject, KV KIOS en Streekmuseum De Meestoof.

Recon openluchtschool

Samen met een team opstellen en uitvoeren van een fondsenwerving- en communicatieplan. Uitvoering van diverse projecten en fondsenwerving. Uitwerken plan aanleg special Cruyff Court met Johan Cruyff Foundation; fondsenwerving renovatie schoolplein; fondsenwerving 9-persoons bus; fondsenwerving schoolkampen; training medewerkers in fondsenwerving, relatieontwikkeling en communicatie; sparring partner directie

Rotterdam Leert!

Ondernemingsplan en projectplannen in het onderwijs.

Stichting VTV

Training en coaching organisatie; Business Model Canvas, organisatieinrichting, ontwikkelen van strategische partnerschappen en fondsenwerving.

Wilskracht Werkt

Coaching van de directeur op organisatie inrichting en toekomst van de organisatie; business model canvas

Wijzer Werven

Vanuit Charistar werk ik onder andere voor Wijzer Werven, een programma gericht op het versterken van cultureel ondernemerschap. Dit programma wordt ondersteund door het Ministerie van OC&W. Ik doe Business Canvas Sessies met deelnemende instellingen en coach ze bij het opstellen van relatie ontwikkelingsstrategieën en -plannen, positionering en financieringsmix. Een selectie van mijn klanten binnen Wijzer Werven: Toneelgroep Maastricht, Bonnefanten Museum, Amsterdams Kleinkunst Festival, Theatergroep Aluin, Nederlandse Dansdagen, Stichting Appeltaartconcerten, Museum Kennemerland, Museum Speelklok, Museum STAAL Firma MES, Cultuur Eindhoven, Sounding Bodies en enkele bibliotheken (Barneveld, Veluwezoom, IJmond Noord Wijchen)

Klanten en opdrachten 2009 – 2017:
Woodcompany
Schrijven van ondernemingsplan; business model canvas sessies met de klant; coaching en werksessies
WMO Advocaat
Ondersteuning bij marketing: vaststellen van de waardepropositie, doelgroepen en de kanalen om deze te bereiken, marketingplan
Stichting BONT
Van mei 2014 – september 2015 was ik lid (vrijwilliger) van een projectgroep van Stichting BONT, een stichting die begeleiding door studenten biedt aan jongeren met een verstandelijke beperking. Met de projectgroep werken we plannen uit voor de toekomst en voor uitbreiding van de dienstverlening. Activiteiten bestaan uit:

  • Contacten met gemeente, investeerders, maatschappelijke organisaties
  • Opstellen fondsenaanvragen
  • Promotie en presentaties bij bedrijfsleven, serviceclubs en andere maatschappelijke organisaties
  • Netwerken andere woon- en werkinitiatieven voor deze doelgroep
  • Opstellen begroting/ strategisch businessplan
  • Opstellen projectplannen tbv fondsen, investeerders, vastgoedpartners
  • Realiseren alternatieve vormen van financiering ( bijv: crowdfunding op voorjebuurt.nl, sponsoring, serviceclubs)
  • Voortdurende aanscherping business model Stichting BONT als gevolg van veranderingen in de zorg.

ZorgSubsidieKalender
Adviseur voor klanten in zorg en welzijn op het gebied van projectplannen en definiëren businesscase
Inzet marketing en communicatie in fondsenwerving strategie
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Het ontwikkelen van een wandelroute met als doel Rotterdammers kennis te laten maken met deze groene deelgemeente. De marketing activiteiten bestonden uit: opstellen en uitvoeren communicatieplan on en off line media, bewoners commitment realiseren, synergie bewerkstelligen door diverse doelgroepen in de wijk bij dit project te betrekken.
Zorgbezwaar
Opstellen van marketingplan, concurrentieanalyse en briefing website
Wijnhandel De Cave Rotterdam
Marketing advies- en business coaching, opstellen promotiekalender, content social media
Walraven|Sax
Marketingplan voor Cuervo Tequila
Voorbereiden van pitches voor het binnenhalen van nieuwe merken
PR ondersteuning bij de introductie van Gallo Summer Red
Interim brand management Amarula likeur
Openluchtschool Rotterdam
Maken en uitvoeren van een communicatieplan gericht op vergroten van de naamsbekendheid en het werven van nieuwe leerlingen
Ontwikkeling van een nieuwe schoolfolder en poster i.s.m. reclameburau
Good Place 2 Work
Advies en ondersteuning marketing strategie en activiteiten
Ontwikkelingsorganisatie Canzibe
Het ontwikkelen van een fondsenwerving- en marketingplan gericht op  naamsbekendheid en fondsenwerving.
De Jong Diepvries
Strategische sessies met de directie: positie en strategie van de organisatie in een  veranderende markt. Briefing en content website
Nieuwe opzet maandelijkse nieuwsbrief, actiefolders en bedrijfsbrochure
Gallo Family Vineyards
PR strategie voor de introductie van de nieuwe wijn Gallo Summer Red; uitvoering in samenwerking met PR bureau Miss Publicity Rotterdam.
3B Diner maaltijdservice
Marketing strategie en introductie

Reacties zijn gesloten.