Fondsenwerving

Door teruglopende subsidies moeten maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen zich meer richten op andere financieringsbronnen om hun doelstellingen te verwezenlijken.

Het realiseren van fondsen voor een project staat of valt met een projectidee dat lange termijn bestendig is en draagvlak heeft binnen de organisatie, een goed projectplan met begroting en dekkingsplan en weten welke financieringsbronnen voor jouw initiatief geschikt zijn.

Fondsenwerving gaat over meer dan alleen het werven bij fondsen. Het gaat ook over het verbinden van particuliere gevers en bedrijven aan je organisatie en/of initiatief, over vrijwillige inzet en over je verbinden met mensen die graag hun kennis, netwerk of uren willen delen.

Het begint altijd met het verhaal dat je wil vertellen, de WHY.

Als je zelf niet weet wat de WHY is waarom zou een ander dan willen bijdragen aan je organisatie of project.

Ik wil mensen met een mooi initiatief en maatschappelijke organisaties  ondersteunen bij het verwezenlijken van hun plannen.

Naast professionaliteit en praktische uitvoerbaarheid ga ik ook voor betaalbaarheid, bijvoorbeeld door:

  • het organiseren van trainingen en workshops op het gebied van het schrijven van projectplannen en fondsenwerving.
  • het verdelen van de werkzaamheden waarbij we in overleg kijken wat je als organisatie zelf kan doen 
  • werksessies waarin we samen werken aan het plan en je concrete feedback krijgt waarmee je verder kunt.
  • het betrekken van je omgeving om zo draagvlak te creëren voor je project en duurzame relaties te ontwikkelen.

Met een slim fondsenwervingsplan en het bedenken van conceptuele acties en activaties kun je op verschillende manieren geld binnenhalen voor je project. Denk bijvoorbeeld ook aan de inzet van social media, crowdfunding, betrekken van lokale ondernemers en bewoners/bezoekers/gebruikers om draagvlak te creëren resulterend in extra steun.

In een aantal werksessies begeleid ik organisaties met een projectplan, de uitwerking van een case for support, begroting en passende financieringsbronnen. Ik kijk samen met de organisatie naar aanknopingspunten, activaties, thema’s en kansen om jouw project te laten slagen. Indien gewenst kan ik ondersteunen bij de uitvoering en de fondsenaanvragen verzorgen.

“Marjolein heeft ons twee jaar lang ondersteund bij de fondsenwerving en realisatie van een fantastisch nieuw schoolplein van 3500m2 voor onze langdurig zieke leerlingen. Een enorm project dat niet zonder haar drive, positieve energie, uitstekende organisatie en communicatie en expertise gerealiseerd had kunnen worden. Haar allround kennis van fondsenwerving, marketing & communicatie en projectmanagement maakt Marjolein een waardevolle sparringspartner aan tafel.” Esther ander Voordt, afdelingsleider Recon openluchtschool Rotterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


9 − = drie