Home

Advies, begeleiding, training en uitvoering

Ik adviseer, begeleid en train maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen op ondernemerschap, strategie, positionering, relatiegerichte fondsenwerving en vrijwilligersmanagement.

Hard en zacht

Mijn toegevoegde waarde zit in de combinatie van commerciële ervaring in verschillende bedrijven en in het begeleiden van organisaties in het maatschappelijk domein: hard en zacht. Opleidingen commerciële economie en NIMA C en de Post Academische Opleiding Filantropische Studies VU. Ik werk graag voor organisaties werkzaam in cultuur, onderwijs, (gehandicapten) sport, zorg en welzijn.

Mijn kracht ligt in het verbinden en coachen van mensen. Door het inzetten van mijn kennis, ervaring en netwerk help ik organisaties zelf met geleerde vaardigheden stappen te maken in ondernemerschap, positionering, fondsenwerving, samenwerkingen en organisatie. Mijn benadering is pragmatisch en resultaatgericht.
Klanten zijn scholen voor speciaal onderwijs, bibliotheken, sportverenigingen, culturele instellingen, stichtingen, verenigingen en zelfstandige ondernemers.

Zelfstandige ondernemers met een mooi verhaal help ik bij het aanscherpen van hun bedrijfsmodel, positionering en het verkennen en ontwikkelen van product- marktcombinaties. Dit doe ik o.a. door het gebruik van het Business Model CANVAS.

 

Reacties zijn gesloten.